CVP KATETER

Santral venöz kateter intravenöz erişimi, hemodinamik monitorizasyonu ve kan örneklemesi yapılmasını sağlayan, santral ven içerisine (subklavyen, juguler, femoral) yerleştirilen bir kanüldür. Vücut içine yerleştirilmesi sebebiyle, hastaya herhangi bir zarar vermemesi için kalitesi çok önemlidir. Klavuz telinin damar içinde bükülmeyen Nitinol maddesinden yapılması, ucunun yumuşak olması gerekir. Able marka Santral Venöz Kateterler güvenle kullanılabilecek, kalitesini ispat etmiş etmiş bir üründür.

CVP KATETER

Sentra Venöz Kateter

Özellik ve Avantajları

Hareketli klempleri sayesinde kateterin derinliğine  bakmaksızın, iğne giriş yerine sabitlenir, böylece giriş yerinin  travma ve tahrişini minimuma indirir. Derinlik  işareti kateterin sağ veya sol subklavyen ya da jugüler vene dopru bir şekilde yerleştirilmesine  yardım eder. Yumuşak ucu sayesinde damarda travma ve aşınmayı, hemotoraksı, kardiyak tamponadı en aza indirger.