Pre-Filled Şırıngalar

Pre-Filled Şırıngalar

 

PRE-FILLED ŞIRINGALAR

CitraFlow™ :
4% Sodyum sitrat ile önceden doldurulmuş kateter kapama solüsyonudur. Klinik çalışmalar standart kateter bakımına göre sodyum sitrat kapama solüsyonun önemli avantajları olduğunu göstermiştir.

PraxijectTM Normal Saline

Tek kullanımlık,steril 0.9% Sodyum Klorid ile önceden doldurulmuş şırıngalar hemşirelere hem kolaylık ve doz kesinliği sağlar, hem de hastane ortamında enfeksiyon oluşmasını önler.