Ven Valfleri

Bu ürün grubu Intra Venöz tedavide, Kardiyovasküler Anestezi, Yoğun Bakım, Onkoloji bölümlerinin ihtiyaçlarına cevap verebilecek şekilde tasarlanmış ve üretilmiştir. Yüksek risk taşıyan Anti-neoplastik içeren ilaçların Intra venöz olarak verilmesini ya da hemoliz riski olmadan kanı aspire etmenin güvenli bir şekilde yapılmasını sağlar.

VEN VALFLERİ

Bu ürün grubu Intra Venöz tedavi, Kardiyovasküler Anestezi, Yoğun Bakım, Onkoloji bölümlerinin ihtiyacına cevap verebilecek şekilde tasarlanmış ve üretilmiştir. Yüksek risk taşıyan Anti-neoplastik içeren ilaçların Intra venöz olarak verilmesini ya da hemoliz riski olmadan kanı aspire etmenin güvenli bir şekilde yapılmasını sağlar.